Satamapalvelut

Laivojen lastaus- ja purkupalvelut, hake / puu / bulk / rautamurskeet / muu irtotavaran käsittely.

Palvelemme asiakkaitamme sisäsavon satamissa.